Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Fordey Skuteczna i rzetelna pomoc prawna
dr n.pr. adwokat
Kinga Harlecka-Fordey Skuteczna i rzetelna pomoc prawna

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zadośćuczynienie stanowi specyficzny rodzaj odszkodowania za szkodę niemajątkową, czyli za doznane krzywdy. Zadośćuczynienie dotyczy jedynie szkody na osobie, gdyż tylko w przypadku osoby można mówić o doznanej krzywdzie.

Zadośćuczynienie należy się w przypadkach uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia i ujemnych skutkach naruszenia dóbr osobistych. W 2008 r. wprowadzono również możliwość przyznana zadośćuczynienia za doznaną krzywdę rodzinie poszkodowanego. Przyznanie zadośćuczynienia rodzinie poszkodowanego jest odstępstwem od generalnej zasady przyznania zadośćuczynienia jedynie osobie poszkodowanej.

Zadośćuczynienie ma na celu zrekompensowanie poszkodowanemu lub członkom jego rodziny negatywnych przeżyć, jakie doznali  w wyniku zdarzenia, które wywołało szkodę. Określone świadczenie pieniężne umożliwia realizację pragnień, jak również daje możliwość zaspokojenia konkretnych potrzeb. Ustalenie kwoty zadośćuczynienia stanowi nie lada wyzwanie i wymaga analizy wielu czynników, na które składa się między innymi stopień nasilenia cierpień fizycznych i stopień ujemnych doznań psychicznych. Istotne są również takie okoliczności jak długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, jak również trwałość skutków ubocznych zdarzenia i wpływ uszczerbku na zdrowiu na życie społeczne i osobiste osoby, która domaga się zadośćuczynienia.


Skontaktuj się z nami

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Wiadomość

15 - 5 = ?


Zostałem poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Prawnik Piotr Fordey (ul. Kra­siń­skie­go 6, 43-300 Biel­sko - Bia­ła).

Zachęcam do wystawiania opinii na temat mojej Kancelarii w serwisie Google.

To dzięki Państwa opiniom mogę rozwijać swoją Kancelarię!

Żeby wystawić opinię kliknij w poniższy przycisk

Wystaw swoją opinię

Dziękuję!

© 2024 Kancelaria Adwokacka Bielsko-Biała Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka cookies | Polityka prywatności

Realizacja: qbic studio