Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Fordey Skuteczna i rzetelna pomoc prawna
dr n.pr. adwokat
Kinga Harlecka-Fordey Skuteczna i rzetelna pomoc prawna

Upadłość konsumencka Bielsko-Biała

Upadłość konsumencka Bielsko-Biała

Adwokat Piotr Fordey z Bielska Białej oferuje kompleksową pomoc prawną w przeprowadzeniu procesu upadłości konsumenckiej.

Obecna sytuacja rynkowa powoduje, że coraz większa ilość osób wpada w problemy finansowe, co nie zawsze ma charakter zawiniony. Problemy z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań są często efektem zbiegu negatywnych wydarzeń życiowych. W 2009 roku ustawodawca podjął próbę pomocy osobą fizycznym w wyjściu z tego typu problemów, ale jak się okazało zbyt restrykcyjne przepisy nie pozwoliły osiągnąć pożądanego efektu. Kolejna nowelizacja Ustawy z  dnia 28 lutego 2003r. „Prawo upadłościowe i naprawcze” obowiązująca od nowego roku uprościła w znaczącym stopniu proces upadłości konsumenckiej.

ZMIANY W PRZEPISACH O UPADŁOSCI KONSUMENCKIEJ

 1. Szerszy zakres podmiotowy.
  O upadłość konsumencką może się starać każdy, kto nie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.
 2. Krótszy okres spłacania
  Bez względu na wysokość zadłużenia plan spłaty dla osoby fizycznej nie może trwać dłużej niż 3 lata.
 3. Kwestia szczególna
  W szczególnie uzasadnionych przypadkach sad może odstąpić od orzekania planu spłaty.
 4. Zabezpieczenie konsumenta
  W przypadku gdy konsument posiadał dom lub lokal mieszkalny przysługuje mu zabezpieczenie finansowe odpowiadające przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego na okres od 12 do 24 miesięcy.

KORZYŚCI Z OGLOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 • umorzenie postępowania egzekucyjnego,
 • spłata wierzytelności w miarę możliwości zarobkowych przez okres do 3 lat z umorzeniem pozostałych długów,
 • dobrowolny plan spłaty,
 • oddłużenie (czysta karta),
 • środki finansowe na lokal mieszkalny min. 12 miesięcy,
 • wykreślenie z rejestru BIG (po zrealizowaniu planu spłaty).

UJEMNE SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

 • utrata majątku,
 • część dochodów wchodzi w zakres masy spadkowej,
 • nie obejmuje poręczycieli, współdłużników oraz dłużników rzeczowych.

Aktualne przepisy o upadłości konsumenckiej dają szereg możliwości i ułatwień, z których konsument chcący ogłosić upadłość może skorzystać. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie ma obowiązku w przeciwieństwie do przedsiębiorcy ogłaszania upadłości, jest to uprawnienie, które w sytuacji bezsilności finansowej powinno być przez konsumenta wykorzystane, ponieważ może zapewnić mu stabilną sytuację finansową w przyszłości.

Nasza oferta obejmuje:

 • Pomoc prawna w stosunku do osób zadłużonych.
 • Konsultacje prawne w zakresie ogłoszenia upadłości konsumenckiej .
 • Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 • Reprezentacja prawna w postępowaniu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze


Skontaktuj się z nami

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon

Wiadomość

16 - 6 = ?


Zostałem poinformowany/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany, usunięcia i zaprzestania przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Prawnik Piotr Fordey (ul. Kra­siń­skie­go 6, 43-300 Biel­sko - Bia­ła).

Zachęcam do wystawiania opinii na temat mojej Kancelarii w serwisie Google.

To dzięki Państwa opiniom mogę rozwijać swoją Kancelarię!

Żeby wystawić opinię kliknij w poniższy przycisk

Wystaw swoją opinię

Dziękuję!

© 2024 Kancelaria Adwokacka Bielsko-Biała Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka cookies | Polityka prywatności

Realizacja: qbic studio